ทราเวียนเถื่อน

Speed War เป็นเกมส์ "ทราเวียน" ที่พัฒนาจาก TraviznZ, มีความเร็วมากกว่าทราเวียนปกติ เพื่อความมันในการเล่นเกม ทราเวียนเถื่อน แบบสุดๆ สร้างสิ่งของและผลิตทหารออกมาได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกระดับความเร็วหลายแบบดังนี้


SPEED WAR 1005 : ทราเวียนเถื่อน x1000

206 ผู้เล่น 10 ออนไลน์ 20 ทหารเร็ว 24 ชั่วโมง คุ้มครอง 10/26/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

SPEED WAR 1003 : ทราเวียนเถื่อน x1000

259 ผู้เล่น 42 ออนไลน์ 20 ทหารเร็ว 24 ชั่วโมง คุ้มครอง 08/27/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

SPEED WAR 1002 : ทราเวียนเถื่อน x1000

341 ผู้เล่น 18 ออนไลน์ 20 ทหารเร็ว 24 ชั่วโมง คุ้มครอง 07/29/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

SPEED WAR 1001 : ทราเวียนเถื่อน x1000

66 ผู้เล่น 5 ออนไลน์ 20 ทหารเร็ว 72 ชั่วโมง คุ้มครอง 07/15/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

SPEED WAR 1000 : ทราเวียนเถื่อน x1000

266 ผู้เล่น 8 ออนไลน์ 20 ทหารเร็ว 24 ชั่วโมง คุ้มครอง 06/01/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

SPEED WAR 100 : ทราเวียนเถื่อน x100

155 ผู้เล่น 0 ออนไลน์ 20 ทหารเร็ว 24 ชั่วโมง คุ้มครอง 03/16/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

SPEED WAR (BETA) : ทราเวียนเถื่อน x1000

93 ผู้เล่น 0 ออนไลน์ 100 ทหารเร็ว 12 ชั่วโมง คุ้มครอง 02/28/2016 เริ่มสงคราม
ล็อคอิน

© 2017 ทราเวียนเถื่อน | Facebook | [email protected]